Pracodawco! Skorzystaj ze wsparcia!

Jedną z form wsparcia przewidzianą w Projekcie jest subsydiowanie zatrudnienia Uczestnika lub Uczestniczki przez okres czterech miesięcy.
Pracodawcy mogą ubiegać się o takie wsparcie zatrudniając w swojej firmie Uczestników i Uczestniczki.

Refundacja kosztów zatrudnienia może wynosić do 4 000, 00 PLN „brutto brutto”.

Zachęcamy Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, do kontaktu! Udzielimy wszelkich odpowiedzi i pomożemy w przygotowaniu wniosków.