O projekcie

O Projekcie „Nowy zawód! Dobra praca!”

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerem projektu Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie realizuje projekt „Nowy zawód! Dobra praca! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement 

Wartość projektu: 706 483,25

Okres realizacji: od 01.08.2018- 31.07.2020

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie