Przedłużenie okresu realizacji projektu!

Informujemy, iż okres realizacji projektu został wydłużony do 31.07.2020 roku.

Dzięki wprowadzonym zmianom liczba Uczestników i Uczestniczek Projektu została zwiększona do 35. W związku z powyższym, otwieramy rekrutację dla dodatkowych 5 osób.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5
tel. 32 785 42 21