Aktualizacja zakładki dokumenty

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty” zostały dodane dokumenty dla pracodawców: 
– Regulamin zatrudnienia subsydiowanego, 
– Umowa na organizację zatrudnienia subsydiowanego wraz z kompletem załączników. 
Pracodawców zainteresowanych subsydiowanym zatrudnieniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.