Aktualizacja zakładki dokumenty

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty” został dodany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.